MBFSZ – Koncessziós pályázati dokumentáció megvásárlási igényének bejelentése (pályázati azonosító lap)

A bányászati ügyekért felelős miniszter a koncesszióra kijelölt területekre nyilvános koncessziós pályázati felhívást tesz közzé a koncessziós pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő időpontját megelőzően legalább 90 nappal két országos megjelenésű napilapban és az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A Koncessziós Pályázati Kiírás tartalmazza mindazokat a szempontokat, illetve a benyújtás feltételeit, amelyeknek a pályázó részéről meg kell felelni.

Pályázatot csak a pályázati dokumentációt megvásárló nyújthat be.

 

Kulcsszavak: MBFSZ; koncesszió; koncessziós pályázat; pályázati azonosító lap; pályázati dokumentáció megvásárlása;

Koncessziós szerződés megkötésére belföldi vagy külföldi természetes személy, vagy átlátható szervezet is jogosult.

A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozóan nincsenek megkötések.

Az eljárást a megvásárló saját nevében eljáró természetes személy, egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet is kezdeményezheti, vagy meghatalmazotton keresztül  is eljárhat, de pályázatot csak a pályázati dokumentációt megvásárló nyújthat be.

A bányászati ügyekért felelős miniszter a koncesszióra kijelölt területekre nyilvános koncessziós pályázati felhívást tesz közzé a koncessziós pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő időpontját megelőzően legalább 90 nappal két országos megjelenésű napilapban és az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A Koncessziós Pályázati Kiírás tartalmazza mindazokat a szempontokat, illetve a benyújtás feltételeit, amelyeknek a pályázó részéről meg kell felelni.

Pályázatot csak a pályázati dokumentációt megvásárló nyújthat be.

Ezen a felületen a megvásárláshoz és a részvételhez szükséges pályázati azonosító űrlapot nyújthatja be.

A koncessziós pályázati dokumentáció megvásárlásának feltétele, hogy ezen a felületen kitölti a pályázati azonosító űrlapot.

A bejelentéshez a „Benyújtandó dokumentumok” mezőben meghatározott dokumentumokat kell/lehet mellékelni. Amennyiben a feltöltött dokumentum eredetileg nem hitelesített elektronikusan, akkor a hitelesítést a feltöltést követően a felületről elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással végezheti el.

A beadvány csak valamennyi kötelező mező kitöltését és előírt melléklet csatolását követően küldhető be.

Amennyiben a beadvány megfelelő és a szolgáltatási díj is igazoltan megfizetésre került, az eljáró szerv egy értesítő levelet fog kiküldeni az adatlapon átvevőként megjelölt személy biztonságos kézbesítési tárhelyére (Ügyfélkapu/KÜNY tárhely vagy Cégkapu tárhely), amelyben megad egy linket, amelyen keresztül a pályázati dokumentáció a megadott időhatárig letölthető.

A kiírt koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvétele, ami jelen eljárás keretében történhet meg.

A pályázati dokumentáció megvétele a kiírásban szereplő benyújtási határidő napját megelőző napig történhet meg.

A bejelentéshez mellékelni kell:

  1. Banki kivonat a pályázati dokumentáció vételárának megfizetéséről (kötelező)
  2. Meghatalmazás (amennyiben nem saját nevében jár el) - opcionális

A pályázati dokumentáció területenként nettó százezer forintos vételáron vásárolható meg. A fizetés banki átutalás formájában teljesíthető. A szolgáltatási díjat az MBFSZ Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni. Az átutalást igazoló banki bizonylat a benyújtandó űrlap mellékleteként becsatolandó.

MBFSZ a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról számviteli bizonylatot állít ki.

Figyelem! Pályázatot csak a pályázati dokumentációt megvásárló nyújthat be.

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

Felettes szerv: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat irányítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Keresetlevél: (ÁNYK) 

Kapcsolódó MBFSZ ügyleírás oldal:

Koncessziós eljárás | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

Aktuális pályázati kiírások:

Pályázati kiírások | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

Zárt területek:

Zárt területek | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

Koncessziós területek:

Koncessziós területek | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

Vizsgálati tanulmány:

Vizsgálati tanulmány | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

Vizsgálati jelentés:

Vizsgálati jelentés | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

1991. évi XVI. törvény a koncesszióról

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

8/2014. (II. 18.) NFM rendelet a bányászati koncessziós pályázati eljárásról

MBFSZ