Hivatalos szervek, közjegyzők részéről levéltári adatok igénylése és másolatkiadás hagyatéki iratokból.

Az állami közjegyzők levéltárban elhelyezett iratanyagából hagyatéki alapiratok hiteles másolatának kiadása, valamint a tanácsok és önkormányzatok illetékes szerve által felfektetett hagyatéki leltárak hiteles másolatban történő kiadása jellemzően póthagyatéki eljárás lefolytatása céljából kizárólag hivatalos szervek (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok, közjegyzők stb.) részére.v

Kulcsszavak: hagyaték, hagyatéki eljárás, hagyatéki alapirat, hagyatéki leltár, halottvizsgálati bizonyítvány, közjegyző, másolat, levéltár

Az ügyben érintett hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok, közjegyzők stb.), amelynek valamilyen jogos érdeke fűződik az adott információ megszerzéséhez.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva. Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek csak elektronikus űrlapon nyújthatják be adatigénylésüket.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Csatolandó dokumentumok: az elhunyt halálát tanúsító irat (pl. halotti anyakönyvi kivonat).

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Magyar Nemzeti Levéltár: a vidéki (nem budapesti) hagyatéki ügyek 1991-ig az illetékes közlevéltárak gyűjtőkörébe tartoznak.
Az 1992. január 1. után indult hagyatéki ügyek a tárgyaló közjegyző székhelye szerint illetékes területi közjegyzői kamarai levéltárban találhatók. Ezek elérhetőségéről az alábbi címen lehet tájékozódni: https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/MOKK-kozjegyzoi-leveltar
Budapest Főváros Levéltára: Budapesti állami közjegyzői irodák által 1991-ig indított hagyatéki ügyek.
Ezek egy részét átmenetileg a Fővárosi Bíróság Közjegyzői Iratokat Kezelő Irodáján (1055 Budapest, Markó u. 27.) őrzik. (Az iratokat az 1985-ös évvel bezárólag vette át a levéltár.) Az 1992. január 1. után indult hagyatéki ügyek a MOKK Közjegyzői Levéltár 1-ben (Budapest, 1041 Mády L. u. 4.) keresendők.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 16. §., a 27/2015. (V.27.) EMMI rendelet 47. § szerinti másolat készítése.

MNL ÜSZ