REG - 1991. július 1. előtt történt közúti balesetekkel összefüggő regressz és jogalap nélküli gazdagodással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek

Az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett, gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján rendezett kártérítésekhez kapcsolódóan regressz igény érvényesítése a károkozóval szemben a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításáról szóló 42/1970 (X.27.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a károkozó a kárt a jogszabályban felsorolt felróható magatartások valamelyikével (pl.: ittas gépjárművezetés, vezetői engedély hiánya, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés, stb.) okozta, továbbá ide tartozik a jogalap nélkül felvett kifizetés visszatérítése is.

Kulcsszavak: 1991. július 1., regressz, bejelentés elmaradása, követelés, visszafizetés, túlfizetés, megtérítés, gépjármű baleset, haláleset, jogalap nélküli

magánszemély, gazdasági társaság, közjegyző, pénzintézet, földhivatal, polgármesteri hivatal

Magánszemély esetén a kérelem elbírálásához szükséges a pontos élethelyzet leírása, az igény pontos megfogalmazása, illetve dokumentumokkal történő alátámasztása. Az ügyintézést nagyban megkönnyíti, ha az igény benyújtása az egyedi azonosító számra hivatkozással történik.  Egyéb ügyfél hivatali ügykörében szokásos módon jár el.

Részletes indoklással ellátott kérelem, igazolás, nyilatkozat

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Járadékokat és Viszontgaranciákat Kezelő Főosztály Nemzetközi és Regressz Osztály

Pénzügyminisztérium (Postacím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) Jogorvoslat: A fizetési meghagyást kibocsájtó közjegyzőnél ellentmondás előterjesztése

A kérelmek postai úton is beadhatóak.

Postacím: Magyar Államkincstár 1372 Budapest Pf.: 483.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

5/1996. (I. 26.)  PM rendelet a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

12/1998.(III. 27.) PM rendelet a gépjármű szavatossági károk 1971. január 1 előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

2009. évi L. tv. a fizetési meghagyásos eljárásról

42/1970. (X.27.) Korm. rendelet a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításáról

 

 

 

MÁK_JVF