EGER - BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni, illetve bizonyos termékkörök esetén engedélyt kérni.

Kulcsszavak: BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL

Igénylő, kötelezett: Kis- és nagykereskedelmi, vendéglátó tevékenységet végző egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaság, alapítvány, intézmény a kiskereskedelmi, kiskereskedelmi vendéglátó, nagykereskedelmi, üzletben folytatott, mozgóbolt útján, bevásárlóközpontban, vásáron és piacon folytatott kereskedés, közterületi, közvetlen, üzleten kívüli, csomagküldő, közlekedési eszközön folytatott, és automatából történő értékesítés esetén.

Az ügyintézés kezdeményezhető: ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

bejelentés kereskedelmi tevékenység végzéséről

bejelentés kereskedelmi tevékenység megszűnéséről

belentés kereskedelmi tevékenység módosításáról

bejelentés üzlet nyitvatartási idejének változásáról

működési engedély iránti kérelem

Működési engedély átadása üzemeltető személyében történt változás miatt

Müködési engedély iránti kérelem üzemeltető személyében történt változás miatt

működési engedély módosítása iránti kérelem

működési engedély megszünése

 

Vendéglátó egységek esetén: 

-  Letölthető dokumentum Tájékoztató üzemeltetőknek üzlettipus meghatározására

-  Letölthető dokumentum Vendéglátóhely üzlettipus bejelentése

Bejelentéshez kötött tevékenység nyilvántartásba vétele 15 nap, működési engedély kiadása esetén sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Papír alapon benyújtható kérelmek, továbbá az alábbi az eljáráshoz szükséges dokumentumok:

Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó okirat (bérleti szerződés, stb.; tulajdoni lap nem szükséges)

Ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező vagy a tulajdonos  hozzájárulását igazoló okirat

Közös tulajdonban álló épület esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Ha az üzletnek helyt adó ingatlan társasház, és működési engedély köteles tevékenységet folytatnak, a társasház közgyűlésének hozzájáruló határozata

Vásárlók könyve, kivétel a csomagküldő kereskedelem

Továbbá szükséges:

A kérelemben szereplő adatok igazolására gazdasági társaság esetén cégkivonat (1 hónapnál nem régebbi, nem hiteles)

Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta

Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, vagy igazolás a tevékenység bejelentéséről

Kistermelő esetében a kistermelői regisztrációs szám igazolása

Elektronikus űrlap:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett fél az adott kereskedelmi ügytípusra vonatkozó kérelmet az e-papír szolgáltatás igénybevételével tudja az ügyfélkapuján keresztül Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal elérhetősége: EGERMJV

A kereskedelmi eljárások a 2021.január 1. után indult ügyekben illetékmentes.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

Heves Megyei Kormányhivatal

-  2005. évi. CLXIV. tv, a kereskedelemről

-  2009. évi LXXVI. tv, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eger Település