Gyömrő hagyatéki, póthagyatéki eljárás kérelem

Az örökhagyó halálát követően a hagyatéki vagyon leltározása, örökösök megállapítása, közjegyzői hagyatékátadó eljárás előkészítése

Kulcsszavak: hagyaték

örökhagyó házastársa, gyermeke, egyéb közeli hozzátartozó, eltartó, végrendeleti örökös vagy öröklésben érdekelt személy

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon be kell nyújtani személyesen, vagy az E-önkormányzat portálon keresztül elektronikusan. 

30 nap

halotti anyakönyvi kivonat, hagyatékban szerepelő ingatlan adatai (pl. tulajdoni lap, adásvételi szerződés), gépjármű forgalmi engedélye, számlakivonatok, temetési számlák, képviselő esetén meghatalmazás, végrendelet, vagy öröklési, tartási szerződés, cégkivonat (amennyiben az örökhagyónak cége, vállalkozása volt)

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Gyömrő Település