SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Anyakönyv - Anyakönyvi okirat kiállítása (születési, házassági, halálozási), Hatósági bizonyítvány

Az ügyfél részére anyakönyvi kivonat adható ki. A kivonat az anyakönyvi eseményről (születés, házasság, halálozás) anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza. Ha az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kérik, az anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv anyakönyvi hatósági bizonyítványt állít ki.

Kulcsszavak: anyakönyv, kivonat, hatósági bizonyítvány

Ügyfél vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazott.

A kérelem postai úton vagy ügyfélkapus azonosítást követően elektronikus úton, illetve személyes megjelenés útján az anyakönyvvezetőnél terjeszthető elő.
Az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 73.§ (5) bekezdése alapján az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

Amennyiben az elektronikus anyakönyv az igazolni kívánt adatot tartalmazza a kivonat azonnal, de legkésőbb 8 napon belül kiállítandó.

Ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

Hatósági bizonyítvány kiállítása esetén a határidő 5 nap.

Kérelem, továbbá a kérelmezőnek igazolnia kell a személyazonosságát és az állampolgárságát arra alkalmas hatósági igazolvánnyal, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása szükséges.

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Anyakönyvvezetője

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Vas Megyei Kormányhivatal.
Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Szombathely Település