Közérdekű munka - Foglalkoztatói nyilvántartás – Közérdekű munkalehetőség bejelentése a 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai a közérdekű munka végzésére kijelölhető foglalkoztatókról -a közérdekű munka megszervezése és a végrehajtás feltételeinek biztosítása, valamint a közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzése céljából- nyilvántartást vezetnek.

Kulcsszavak: szabálysértés, büntetés, közérdekű munka, közérdekű munka foglalkoztató, szabálysértést elkövető személy

Köteles bejelenteni a közérdekű munkalehetőséget:

Bejelentheti a közérdekű munkalehetőséget:

Elektronikus ügyintézésre kötelezett valamint az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, de azt önkéntesen vállaló közérdekű munka végzésére kijelölhető foglalkoztató

formanyomtatványt kitöltve, elektronikus úton

köteles a közérdekű munkalehetőséget bejelenteni.

Az E-papír szolgáltatást igénybe vevő elektronikus ügyintézésre kötelezett valamint az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, de azt önkéntesen vállaló közérdekű munka végzésére kijelölhető foglalkoztató az Ügyfélkapu azonosítást követően, a szolgáltatásba belépve a nyomtatvány beküldéséhez az alábbi adatokat kell megadja:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás, egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: foglalkoztató székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztály

Levél tárgya: Közérdekű munkalehetőség bejelentése

Elektronikus ügyintézésre kötelezett valamint az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, de azt önkéntesen vállaló közérdekű munka végzésére kijelölhető gazdálkodó szervezet foglalkoztató, az E-papír szolgáltatáson belül a Cégkapuból történő küldést jelölje be és adja meg a nem természetes személy nevét és adószámát is.

Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett foglalkoztató (például: egyházi intézmény (bevett egyház, bejegyzett egyház, nyilvántartásba vett egyház), erdőgazdálkodó (természetes személy), a kitöltött formanyomtatványt személyesen vagy postai úton nyújthatja be a székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.

Amennyiben az ügyintézés során a foglalkoztató által meghatalmazott személy jár el, akkor a meghatalmazott a képviseleti jogosultságot köteles azt igazolni:

Folyamatosan bejelenthető a közérdekű munka végzésére alkalmas munkalehetőség. Az adatszolgáltatást a közérdekű munkalehetőség megteremtésével egyidejűleg kell teljesíteni.

Közérdekű munka végrehajtásához kapcsolódó elektronikus és nem elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok

„Bejelentőlap a közérdekű munka lehetőségéről formanyomtatvány”

„Nyilatkozat a közérdekű foglalkoztatók nyilvántartásába történő felvételhez formanyomtatvány” (egyházi fenntartású intézmény)

Meghatalmazást igazoló dokumentum (amennyiben a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza).

Az eljárás illetékmentes.

A közérdekű munkalehetőséget a foglalkoztató székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál kell bejelenteni.

Jogorvoslatnak nincs helye.

Közérdekű munka végrehajtásához kapcsolódó elektronikus és nem elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok

https://konyir.munka.hu/Default.aspx

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

FSZOF