Nagykanizsa - Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Akkor keletkezik túlfizetés az adózó adószámláján, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet, vagy fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített. Ha az adott adónem tekintetében az adózónak fizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó által megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre, tételes elszámolású fizetési kötelezettség esetében a konkrét fizetési kötelezettségre számolja el.

Kulcsszavak: kérelem túlfizetés átvezetés visszatérítés

Az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Ha az adózónak adótartozása nincs, és bejelentési/bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy más hatóságnál nyilvántartott köztartozásra történő átvezetéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára.

Az adó visszaigénylését, vagy az átvezetését az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon lehet megtenni. A túlfizetés visszatérítésének feltétele az adózó nyilatkozata, hogy más adóhatóságnál (pl. NAV) nem áll fenn köztartozása. A túlfizetés utalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. 

Gazdálkodó szervezetek csak a bejelentett bankszámlájukra igényelhetik vissza túlfizetésüket. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

Egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt a túlfizetés visszatérítését nem kérheti.

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Túlfizetés Visszatérítése” és „Túlfizetés Átvezetése” elnevezésű DOC formátumú papíralapú nyomtatványokon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági ügyfélfogadóban. 

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - a kérelem elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-TUL jelű „Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem " iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

A kérelem beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított harminc napon belül kell kiutalni a túlfizetést

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "általános adónyomtatványok" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papíralapon benyújtható űrlapok, kitöltési útmutatók elérhetősége:

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Zala Megyei Kormányhivatal, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

meghatalmazás

Nagykanizsa Település