Kecskemét - Vendéglátó üzletek éjszakai – eltérő – nyitvatartása

Kecskeméten a vendéglátó üzletek 24.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva.

Ezen rendelkezéstől eltérő nyitvatartás engedélyezéséről első fokon a Közgyűlés Értékmegőrzési Bizottsága dönt.

Kulcsszavak: Vendéglátó üzletek éjszakai – eltérő – nyitvatartása

Azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok, akik Kecskeméten vendéglátó üzletet kívánnak üzemeltetni 24.00 és 06.00 óra között.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete értelmében:

 

A vendéglátó üzletek 24.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva. Ezen rendelkezéstől eltérő nyitvatartás engedélyezéséről első fokon a Közgyűlés Értékmegőrzési Bizottsága dönt.

 

A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltetett, kizárólag szállóvendégeket kiszolgáló vendéglátó üzletre,

b)  közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényre,

c) oktatási intézmény diákjainak szalagavató báljára, érettségi bankettjére,

d) olyan vendéglátó üzletre, ahol a vendégek részére meleg étel helyben készítése alapvetően nyers és szükség esetén félkész termékek kiegészítésével történik, oly módon, hogy a vendéglátó üzlet a meleg étel készítéséhez raktározási, elkülönített zöldség- és hús előkészítési feltételekkel, főző és sütő kapacitással és ehhez az élelmiszer ellenőrző hatóság által megfelelőnek minősített kialakítású és felszereltségű helyiségekkel rendelkezik, és az étkeztetéshez nem kapcsolódik tánc és hangosító berendezés által kibocsátott zene,

e) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre.

f)  a rendelet 1. mellékletben meghatározott területekre:

1.  Az Olimpia utca - Izsáki út – Csabay Géza körút és a 10202/3 helyrajzi számú út által határolt terület.

2.  A Csabay Géza körút – Izsáki út által határolt 10212 helyrajzi számú ingatlan és a 10213 helyrajzi számú ingatlan.

 

Eltérő nyitvatartás engedélyezhető:

a) amennyiben a vendéglátó üzlet társasházban, vagy lakásszövetkezeti épületben található, a társasház, vagy lakásszövetkezet közgyűlésének - az alapító okiratban vagy a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően meghozott - hozzájárulását tartalmazó döntés alapján, vagy

b) amennyiben a vendéglátó üzlet ingatlanának területe közvetlenül határos más lakóingatlan területével, akkor a vendéglátó üzletet magában foglaló ingatlan területe tulajdonosainak és a telekhatáros lakóingatlanok tulajdonosai többségének, társasház, vagy lakásszövetkezeti épület esetén a társasház, vagy lakásszövetkezet közgyűlésének, egyéb esetben a tulajdoni lapon szereplő többségi tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosoknak, hozzájáruló nyilatkozata alapján, vagy

c) amennyiben a vendéglátó üzlet nem társasházban, vagy lakásszövetkezeti épületben található, és nincs vele telekhatáros lakóingatlan, akkor az üzletet magában foglaló ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata alapján, feltéve, hogy egy éven belül a vendéglátó üzlet mindenkori üzemeltetőjével szemben nem érkezett lakossági panasz vagy bejelentés.

 

Hozzájáruló nyilatkozat az üzlet éjszakai nyitvatartásához.

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Kecskemét Település