NYT - Nyugdíjbiztosítási Alap előirányzat-felhasználási terve

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 19. pontja szerinti előirányzat-felhasználási terv

Kulcsszavak: előirányzat-felhasználási terv, finanszírozási terv, Nyugdíjbiztosítási Alap, Ny. Alap, likviditás

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 19. pontja szerinti előirányzat-felhasználási terv

Nyugdíjbiztosítási Alap kezelő szerve

A Nyugdíjbiztosítási Alap kezelő szervének az Ávr. 123. § (6) bekezdése szerinti finanszírozási tervet, valamint a 135. § (2) bekezdésében meghatározott havi részletezettségű előirányzat-felhasználási tervet kell kitöltenie és csatoltan megküldenie a Kincstárnak a tárgyidőszakot megelőző hónap 25. napjáig.

Tárgyidőszakot megelőző hónap 25. napjáig

Előirányzat-felhasználási terv

Magyar Államkincstár

Tájékoztatók 24. pontjában a 136. § alatt

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/tajekoztatok

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (egységes szerkezet)

előirányzat-felhasználási terv: A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzat-felhasználási tervei a költségvetési és a tervezhető finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazzák.

Array

MÁK_AKF