KH SZEF Adatszolgáltatás (szerződés-ellenőrzési eljárás) - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztályához a szerződés-ellenőrzési eljárásokban megküldött tényállás tisztázó végzésekre nyújtott válaszok (nyilatkozatok,dokumentumok).

Kulcsszavak: szerződés-ellenőrzés; adatszolgáltatás; kbt; szerződésszegés; hiánypótlás; közbeszerzés

A szerződés-ellenőrzési eljárásban részt vevő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyfél.

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A szerződés-ellenőrzési eljárásban benyújtandó adatszolgáltatásokat az ,,Ügyintézés indítása" gombra kattintva a megjelenő űrlap kitöltésével kell benyújtani.

A szerződés-ellenőrzési eljárásban amennyiben az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének nem/részben vagy nem határidőben tesz eleget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján eljárási bírsággal sújtható, melynek legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege - ha törvény másként nem rendelkezik - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.

A szerződés-ellenőrzési eljárásban az adatszolgáltatásra nyitva álló határidőt minden esetben az adott végzés tartalmazza, mely általában a végzés kézhezvételétől számított 10, ismételt felhívás esetén 3 nap.

Az adatszolgáltatások során benyújtandó dokumentumok benyújthatóak aláírt, szkennelt változatban, illetve olyan formátumban, amely nem teszi lehetővé a változtatást (elektronikus aláírással ellátva), illetve az irat másolatban is benyújtható, amennyiben az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. 

Közbeszerzési Hatóság

A szerződés-ellenőrzési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése, (3) bekezdése és az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja alapján jogorvoslatnak nincs helye, a bírói úton történő jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a és 114. §-a zárja ki.

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

308/2015. (X. 27.) Korm. Rendelet

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG