Kérelem visszavonására (eljárás megszüntetésére) irányuló kérelem (SZTFH)

A felszámoló szervezet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kérheti, hogy a korábban benyújtott kérelmét a Hatóság tekintse tárgytalannak, azaz annak visszavonását kéri. A Hatóság a visszavonásra irányuló kérelem alapján az előtte folyamatban lévő eljárás megszüntetéséről dönthet az Ákr.-ben rögzítetteknek megfelelően.

Kulcsszavak: felszámoló visszavonás kérelem

A felszámoló szervezet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kérheti, hogy a korábban benyújtott kérelmét a Hatóság tekintse tárgytalannak, azaz annak visszavonását kéri. A Hatóság a visszavonásra irányuló kérelem alapján az előtte folyamatban lévő eljárás megszüntetéséről dönthet az Ákr.-ben rögzítetteknek megfelelően.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességi ok figyelembevételével – a kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a Hatóság (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a Hatóság honlapjáról letölthető (sztfh.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZTFH_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A perben jogi képviselő nélkül eljáró, belföldi gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ügyfél a keresetlevelét a Hatóság honlapjáról letölthető SZTFH_KPER űrlap megfelelő kitöltésével elektronikus úton is előterjesztheti.

A pert a Hatóság, mint alperes ellen kell megindítani. A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft.

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep24/

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

SZTFH