MISKOLC - Miskolc város címerének és zászlójának használata

Miskolc város címerének és zászlójának használatára vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtása.

Kulcsszavak: MISKOLC - Miskolc város címerének és zászlójának használata

Természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet.

Címer és zászló használatára vonatkozó kérelem benyújtása.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki Miskolc Megyei Jogú Város címerét vagy zászlaját Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon, avagy olyan célból vagy módon használja, amire engedély nem adható.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.

Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Egyéb, Ügytípusnál Egyéb ügyeket kérjük kiválasztani.

 

A címer és zászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

 

A kérelemhez mellékelten csatolni kell:

Miskolc címerének és zászlajának engedélyköteles használata esetében a címer és zászlóhasználat díjmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város címeréről és zászlójáról szóló 1/1990. (XII.29.) önkormányzati rendelete

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Miskolc Település