531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdés, helyi természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tekintetében előzetes szakhatóság állásfoglalás.

">

Kecskemét - Helyi természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tekintetében előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdés, helyi természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tekintetében előzetes szakhatóság állásfoglalás.

Kulcsszavak: helyi védett természeti terület, védett természeti terület, védett természeti érték

Jogszabályban meghatározott egyes engedélyezési eljárásban

Az ekecskemet.hu honlapon található űrlapot ki kell tölteni.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás nem kerül kiadásra.

Kérelemre vagy hivatalból indult eljárás esetén:

a hatóság 21 napon belül érdemben dönt.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Egyes kérdésekben: környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL törvény

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet

Kecskemét Település