Békéscsaba - Házassági névváltoztatási eljárás

Magyar állampolgár házassági családi és/vagy utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv engedélyezheti. A névváltoztatás iránti eljárás személyesen, bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető.
Külföldön élő magyar állampolgár a kérelmet bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Kulcsszavak: Házasság, névváltoztatás

Bármely cselekvőképes személy.

A névváltoztatás iránti eljárás személyesen, bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető.

Illetékmentes

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - anyakönyvvezető, névváltoztatás engedélyezése tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatala

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: illetékes Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható. A közigazgatási per indításához a hatóság döntésének közlésétől számított 30 napon belül az anyakönyvi hatóságnál előterjesztendő, de a területileg illetékes Törvényszékhez címzett 20.000,- Ft illetékköteles keresetlevél formájában benyújtandó jogorvoslattal lehet élni.

A gördülékeny ügyintézés érdekében javasolt az anyakönyvvezetőkkel történő előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés.

Békéscsaba Település