Magyar Gyógyszerészi Kamara nyilvántartásba vételi kérelem duális képzőhely valamint gyakorlati oktató számára irányuló eljárás

Nyilvántartásba vételi kérelem duális képzőhely valamint gyakorlati oktató számára hatósági eljárás keretében

Kulcsszavak: MGYK, duális képzőhely,

Gyógyszertárat működtető gazdasági társaság képviselője (személyi jogos gyógyszerész)

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

82.§. 2 A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

100.§ 3 (b) az egészségügyért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok esetében az egészségügy területén működő, az adott ágazat tekintetében jogszabály alapján köztestületi tevékenységet végző szakmai kamara

látja el.

A nyilvántartásba vételi kérelem - duális képzőhely valamint gyakorlati oktató számára - űrlap kitöltését követően azt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete részére eljuttatja.

A kérelemet az MGYK területi szervezete,mint első fokon eljáró szerv a - beérkezését követő 60 napon belül bírálja el..
Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok)

Kitöltött nyilvántartásba vételi kérelem duális képzőhely valamint gyakorlati oktató számára.

A nyilvántartásba-vételi eljárás ingyenes ( Szkt.82.§ (5)).

Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete
https://www.mgyk.hu/20100223megyei_szervezetek.html

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnökség
cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B
telefon: +36 1 351 94 83
e-mail: hivatal@mgyk.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:
hosszú név: Magyar Gyógyszerészi Kamara
rövid név: MGYK
KRID szám: 338169369

Duális képzőhely valamint gyakorlati oktató számára nyilvántartásba vételi kérelem postai úton is benyújtható.

Ebben az esetben az ügyintézés módja:

2006.XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2019.évi LXXX.törvény a szakképzésről

MGYK