Békéscsaba - Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, halálesetének magyarországi anyakönyveztetése személyesen, vagy meghatalmazott útján Magyarországon bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető. Külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A hazai Anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi be.

Kulcsszavak: születés, házasságkötés, haláleset, anyakönyveztetés

Születés hazai anyakönyvezése esetében: A cselekvőképtelen kiskorú gyermek esetében a szülők, a gyermek törvényes képviselője vagy az általuk meghatalmazott.  Nagykorú esetében az érintett maga vagy az általa meghatalmazott.     

Házasság, Bejegyzett élettársi kapcsolat, válás esetében: az érintett ügyfelek vagy az általuk meghatalmazott.

Haláleset hazai anyakönyvezése: Az elhunyt hozzátartozója, illetve meghatalmazottja; bármely személy, aki tudomást szerez a halálesetről.

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, halálesetének magyarországi anyakönyveztetése személyesen, vagy meghatalmazott útján Magyarországon bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető.

Szükséges iratok születés hazai anyakönyvezése esetén:

  1. a gyermek részére a külföldi okiratban szereplő utónevet, vagy annak magyar megfelelőjét, illetve a kettőnél több utónév közül mely két utónevet kérik anyakönyvezni,
  2. a gyermek béranyától született-e,
  3. a szülők adatai örökbefogadási eljárás után kerültek-e bejegyzésre,
  4. a gyermek reprodukciós eljárásból származik-e.


Szükséges iratok házasság hazai anyakönyvezése esetén:

Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése esetén:

Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése esetén (csak 2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges):


Szükséges iratok haláleset hazai anyakönyvezése esetén:


Amennyiben a hazai anyakönyvezési eljárásban olyan személy vesz részt, aki a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, úgy tolmács kirendelése szükséges. Ebben az esetben az érintett ügyfél által biztosított tolmács személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú vezetői engedély), lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa, legalább középfokú nyelvtudását igazoló okirata is csatolandó.

illetékmentes

Kérelem benyújtása tekintetében Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - anyakönyvvezető és bármely hivatásos konzuli tisztviselő, hazai anyakönyvezés tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatal Hazai Anyakönyvi Osztály

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Békés Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható. A közigazgatási per indításához a hatóság döntésének közlésétől számított 30 napon belül az anyakönyvi hatóságnál előterjesztendő, de Gyulai Törvényszékhez címzett 20.000,- Ft illetékköteles keresetlevél formájában benyújtandó jogorvoslattal lehet élni.

A gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolt az anyakönyvvezetőkkel történő előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés.

Békéscsaba Település