Víziközmű - Gördülő fejlesztési terv

A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-rendszerenként  gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv  két fő részből áll, beruházási és felújítási és pótlási tervrészből. A tervrészeket összesen tizenöt éves időtávra, ezen belül rövid, közép és hosszú távra kell az adott víziközmű-rendszerre elkészíteni. 

Kulcsszavak: MEKH, gördülő, beruházási, felújítási, pótlási, rendkívüli, ütem, rövidtáv, középtáv, hosszútáv, víziközmű-rendszer, vkr, ivóvíz, szennyvíz

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)  11. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be jóváhagyásra minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz;
kivétel az építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-szolgáltatás, amikor a beruházási tervrészt is és a felújítási és pótlási tervrészt is a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be a Hivatalhoz.
 

Víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató

75 nap

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok.

Víziközműrendszerenként kell megfizetni 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet E) táblázatának 18. sor a), b) illetve c) pontja alapján a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközműrendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001 de legalább 15000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, közigazgatási per.

MEKH