Polgári természetőri jelentkezés (DINPI)

Polgári természetőrnek jelentkezés intézhető.

Kulcsszavak: polgári természetőr

Polgári természetőr az a nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy lehet, aki
a) közép- vagy felsőfokú szakirányú szakképesítéssel vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, és a polgári természetőri ismeretekből vizsgát tett,
b) középiskolai végzettséggel és alap- vagy középfokú nem szakirányú szakképesítéssel vagy alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítéssel rendelkezik, és polgári természetőri ismeretekből sikeres vizsgát tett,
c) nem esik a 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 5. §-ban foglalt kizáró okok hatálya alá,
d) a polgári természetvédelmi feladatok rendszeres - legalább évi két alkalommal, szervezett formában és díjazás nélkül történő - ellátását a megállapodásban vállalja.
 

A jelentkezési lapot a jelentkezőnek ki kell töltenie és meg kell küldenie az Igazgatóság részére.

Jelentkezési lap

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 

DINPI