Kecskemét - Önkormányzati elismerő címek adományozása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére elismerő címeket alapított.

Elismerő címek:

Kulcsszavak: elismerő címek, Kecskemét, rendőr, tűzoltó, köztisztviselő, Büntetés-végrehajtási Intézet, városrendész, polgárőr

Az elismerő címek adományozására javaslatot tehet:

A javaslatnak tartalmaznia kell:

A javaslattétel lehetőségéről a város polgárait az átadás időpontja előtt legalább 60 nappal tájékoztatni kell.

Az elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatot az átadás időpontja előtt legalább 40 nappal az előterjesztést készítő bizottság elnökéhez, Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím esetében a polgármesterhez kell benyújtani.

Letölthető adatlap:

-

Az előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottsága, illetve a polgármester (Az Év Kecskeméti Köztisztviselője) készíti.

-

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról

Kecskemét Település