E-BEJELENTŐ: HALÁLESET BEJELENTÉSE

Az ügytípus használatával Ön valamely családtagja, hozzátartozója, vagy akár ismerőse halálának bejelentését teheti meg – egyúttal haláleseti kapcsolattartóként bejelentkezve – az elhunyttal szerződéses jogviszonyban álló közüzemi szolgáltatók felé.
Az ügytípus online a magyarorszag.hu-n, illetve az e-bejelentő honlapjáról közvetlenül indítva, vagy személyesen a kormányablak ügyfélszolgálatokon intézhető.
 

Kulcsszavak: e-bejelentő, haláleset, bejelentés

Bármely természetes személy, aki valamely alapnyilvántartás alanya (személyiadat-és lakcímnyilvántartás (SZL), központi idegenrendészeti nyilvántartás (ISZL), vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT)), és rendelkezik elektronikus ügyfél tárhellyel (KÜNY-tárhellyel), valamint online ügyintézés esetén a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) valamelyik azonosítási szolgáltatásával (Ügyfélkapu, eSzemélyi, RKTA, Arcképes azonosítás).

Amennyiben nem biztos abban, hogy rendelkezik-e KÜNY tárhellyel, a következő szolgáltatás segítségével nyílik lehetősége ellenőrizni, illetve igényelni: Tárhely igénylés szolgáltatás

A szolgáltatással elérhető közüzemi szolgáltatók csatlakozása folyamatos, ezért a szolgáltatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha az elhunyttal szerződésben álló szolgáltatók már csatlakoztak. (A csatlakozott szolgáltatók aktuális listáját itt érheti el).
 

Az ügytípus igénybevételéhez e-bejelentő regisztráció szükséges. Ezt az e-bejelentő honlapján teheti meg, KAÜ-s azonosítást követően vagy személyesen valamely kormányablakban.

Online ügyintézés esetén
-    Indítsa el a szolgáltatást;
-    Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatások valamelyikével (Ügyfélkapu, RKTA, eSzemélyi, Arcképes azonosítás);
-    Ha még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, először regisztráljon;
-    Válassza ki az Adatváltozás bejelentése (VB) ügykategórián belül a Haláleset bejelentése ügytípust;
-    Válassza ki azokat a szolgáltatókat, akiknek el kívánja küldeni bejelentését;
-    Adja meg az űrlapon szereplő adatokat;
-    Az elhunyt személy Ön által megadott természetes azonosítói alapján automatikusan leellenőrzésre kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL), hogy megerősíthető-e az Ön által megadott személy elhalálozása. Amennyiben nem, úgy Önnek – a szolgáltatók üzletszabályzata alapján – csatolnia szükséges az elhalálozás tényét igazoló halotti anyakönyvi kivonat másolatát;
-    Ellenőrzés után küldje be, a sikeres beküldésről visszaigazolást kap és letöltheti a beküldött fájlokat;
-    Az űrlap kitöltését és ellenőrzését követően beadványa beküldésre kerül a kiválasztott szolgáltatók felé. A beküldést követően még további 15 munkanapig lehetősége nyílik arra, hogy a felületen belépve beadványát letöltse és elmentse. Az ügy aktuális státuszát az Ügykövető menüpontban tudja megtekinteni, illetve – amennyiben profiljában feliratkozott rá – emailben is kap visszajelzést arról, ha a szolgáltató fogadta az Ön bejelentését.

Személyes ügyintézés esetén
-    Keressen fel egy kormányablakot (bármely kormányablakban intézhető), előtte, ha teheti, foglaljon időpontot;
-    Az ügyintézés gördülékenysége érdekében vigye magával a Kormányablakba a személyes ügyintézéshez szükséges dokumentumokat (pl. szolgáltatói számlalevelek, szerződések), amelyek alapján az elhunyt személlyel szerződési jogviszonyban álló szolgáltatók azonosítói is megadhatók (amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, legalább a felhasználási hely címét meg kell adnia);
-    Az ügyintéző az Ön megbízása alapján azonosítást követően rögzíti a rendszerben az Ön által megadott, a haláleset bejelentéséhez szükséges adatokat;
-    Az elhunyt személy Ön által megadott természetes azonosítói alapján automatikusan leellenőrzésre kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL), hogy megerősíthető-e az Ön által megadott személy elhalálozása. Amennyiben nem, úgy Önnek – a szolgáltatók üzletszabályzata alapján – be kell nyújtania szükséges az elhalálozás tényét igazoló halotti anyakönyvi kivonatot, amelyet az ügyintéző mellékletként rögzít a bejelentéshez;
-    Visszaigazolást kap arról, ha az ügyindítás sikeresen megtörtént.
Amennyiben még nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges KÜNY tárhellyel, vagy még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, a kormányablakban ezt is megteheti.
 

Az adatváltozásra irányuló bejelentést az érintett Szolgáltatónak az ügyfél beazonosítására nyitva álló 5 munkanapon túl a Szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott határidőn belül kell feldolgozni és nyilvántartásába átvezetni.

Amennyiben az elhunyt a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alanya, és az elhalálozás ténye lekérdezéssel megállapítható, az ügytípushoz nem kapcsolódik benyújtandó dokumentum. Egyéb esetekben halotti anyakönyvi kivonat csatolása szükséges.

A szolgáltatás használata a természetes személy ügyfelek számára díj- és illetékmentes.

Csatlakozott szolgáltatók – a bejelentéssel kapcsolatos eljárás vonatkozásában.
Pest Megyei Kormányhivatal – az e-bejelentő adattovábbítási szolgáltatással kapcsolatban.
 

Csatlakozott közüzemi szolgáltatók: Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal.

E-bejelentő szolgáltató: Miniszterelnökség.

Csatlakozott szolgáltatók aktuális listája.
A szolgáltatás csak előzetes regisztráció után vehető igénybe.
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII.2.) Korm. rendelet 

PMKH