Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem

Amennyiben az ügyfél azt gyanítja, hogy valamely növény, növényi termék növényvédő szerrel vagy egyéb szennyezőanyaggal (nitrát-, nitrit, aflatoxin, solanin, nehézfém) szennyezett, kérheti ennek vizsgálatát. A vizsgálathoz szükséges mintát a járási hivatalok növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró felügyelői jogosultak megvenni. A mintákat a NÉBIH akkreditált laboratóriumai vizsgálják.

Kulcsszavak: Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem

Bárki (termelő, fogyasztó, lakosság)A vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatással kapcsolatban fellebbezére nincs lehetőség. A panaszos/bejelentő a vizsgálat eredményétől függően hivatalból indtott külön eljárás eredményeként hozott döntésben élhet jogorvolati jogával, ha abban ügyfélként szerepel (amennyiben az ügy jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti). A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak címezve az illetékes Járási Hivatalhoz kell benyújtani. A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eljárások kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

meg kell adnia:

Mindenképp szükségesek az alábbiak:
A bejelentő adatai, a vizsgálandó növény, növényi termék meghatározása (hol található, milyen fajta, cikkszáma) a konkrét gyanú megjelölése, és annak okai (szín-, íz-, szageltérés). Nem feltétlenül szükséges, de kivizsgálást megkönnyítő további információk: a gyanús termék mennyisége, ha megvan a termék vásárlását igazoló bizonylat (számla/blokk). A panasz/bejelentés beérkezésekor tisztázni szükséges, hogy az ügyfél kéri-e adatai zártan történő kezelését.

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell.

nincs

A panaszos/bejelentő számára az eljárás illetékmentes, nincs díja a hivatalból végzett mintavételnek sem, a laborvizsgálatot költségét pozitív vizsgálati eredmény esetén a károkozó fizeti.

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály

1) Fogyasztható-e a gyanús növény, növényi termék?
Válasz: A laboratóriumi vizsgálat eredményének ismerete nélkül ne fogyassza el a terméket, tartózkodjon a növénnyel való érintkezéstől. Boltban vásárolt növényi termék esetén a forgalmazó köteles visszavenni a terméket.

2) Mi a teendő, ha már fogyasztott a gyanús növényből, növényi termékből?
Válasz: Forduljon szakorvoshoz! Majd a növényvédelmi hatóság felé tegyen bejelentést.

EKEIDR2