Pécs – Névváltoztatás iránti eljárás

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – személyesen benyújtott kérelemre – az anyakönyvi szerv engedélyezheti. Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. A szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed. A magyar hagyományoktól eltérő hangzású név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.

Kulcsszavak: anyakönyvezés, névváltoztatás, hatósági eljárás.

Bárki, aki saját, vagy gyermeke nevét akarja megváltoztatni.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni.

60 nap.

Minden esetben szükséges:

A név megváltoztatása iránti eljárás kérelemre indul, amelyet személyesen kell előterjeszteni, s amely tartalmazza:

 

Továbbá mellékelni kell:

a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díjköteles, melynek összege 10 000 Ft.

Budapest Főváros Kormányhivatala.

Minisztérium.

Fellebbezésnek nincs helye.

Pécs Település