MISKOLC – Házszám megállapítási eljárás

Az újonnan elnevezett utcában lévő, vagy a házszámmal még nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kérheti az ingatlana házszámának megállapítását. A benyújtott kérelem alapján a hatóság határozattal dönt az ingatlan házszámának megállapításáról.

Kulcsszavak: MISKOLC – Házszám megállapítási eljárás

Kérelmet az érintett ingatlan tulajdonosai terjeszthetnek elő.

Az ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (vagy egyéb írásos beadvány formájában) terjesztheti elő a házszám megállapítása iránti kérelmét. A kérelem papír alapon, illetve elektronikus úton ("e-papír") terjeszthető elő. A nem magánszemély kérelmezők kérelmüket csak elektronikus úton nyújthatják be.

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap. Amennyiben minden adat rendelkezésre áll, a tényállás tisztázott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az ügyintézés 8 napon belül történik (sommás eljárás)

A bejelentés papíralapú, vagy az e-Papír szolgáltatás igénybevételével nyújtható be.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül. Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Címnyilvántartási ügyeket kérjük kiválasztani.

Az eljárás illetékmentes

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A házszámozással kapcsolatos jogorvoslati ügyekben felettes szervként Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jár el.

A határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó hatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010 (VI.2.) önkormányzati rendelete

Miskolc Település