Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának bejelentése

Az erózió elleni műszaki védelem megvalósításának célja a lejtő felszínén mozgó víz helyben tartása vagy kártétel nélküli elvezetése műszaki talajvédelmi beavatkozások, létesítmények megvalósításával. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a földhasználó kötelezettsége az erózióval veszélyeztetett területen a víz- és szélerózió megakadályozása.

Kulcsszavak: Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának bejelentése

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Termőföld tulajdonosa, vagy használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények létesítésére irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a talajvédelmi hatóságnak bejelenti, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően. 
Szükséges adatok: 
1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

8 nap.

1. A talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz, létesítmények megvalósításához, amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos,
b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő,
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
2. Talajvédelmi műszaki beavatkozást megalapozó talajvédelmi terv.
3. Kiviteli terv.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

EKEIDR2