Hulladékgazdálkodás - Megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelem űrlap

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  32/A. § (2) bekezdése, valamint a 40/2022. (II. 15.) Korm. rendelet  1. § (2) bekezdése alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó kérelmére megállapítja, hogy a közszolgáltató, valamint a közszolgáltatói alvállalkozó tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról – a Koordináló szerv véleményének kikérését követően – megfelelőségi véleményt állít ki.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Megfelelőségi vélemény, Kérelem, OHKT

Valamennyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak, illetve kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére vagy előkezelésére irányuló tevékenységet végző közszolgáltatói alvállalkozónak kell megfelelőségi vélemény iránti kérelmet benyújtania. 

Űrlap kitöltése és a kötelező mellékletek csatolása, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése http://www.mekh.hu/megfelelosegi-velemeny

Ha a Hivatal az ellenőrzése vagy a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a közszolgáltató vagy közszolgáltatói alvállalkozó működése vagy tevékenysége - a Hivatal felhívása ellenére - sem felel meg a megfelelőségi véleményben foglaltaknak, akkor a megfelelőségi véleményt visszavonja.

A megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelmet olyan időben szükséges előterjeszteni, hogy a Ht. 32/A. § (4c) bekezdése szerinti 60 napos ügyintézési határidőt figyelembe véve, a megfelelőségi vélemény június 30. napjáig kiállításra kerülhessen.

MEKH_HULL_MFV nyomtatvány és mellékletei

A megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló eljárásért a kérelem benyújtójának igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke 100 ezer Ft.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

http://www.mekh.hu/megfelelosegi-velemeny

MEKH