346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott fenntartási és kezelési feladatok, továbbá telepítési előírások teljesítésére kötelezheti a jegyző a földhasználót a fás szárú növények vonatkozásában, továbbá a közterületen lévő fás szárú növény kivágását engedélyezheti.

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el. 

 

 

">

Pécs - Közterületi fás szárú növényekkel kapcsolatos eljárások

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott fenntartási és kezelési feladatok, továbbá telepítési előírások teljesítésére kötelezheti a jegyző a földhasználót a fás szárú növények vonatkozásában, továbbá a közterületen lévő fás szárú növény kivágását engedélyezheti.

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el. 

 

 

Kulcsszavak: közterület, fa, kérelem

Aki a jogszabályban előírt körülmények, feltételek fennállását észleli, avagy közterületen lévő fát akar kivágni.

Az eljárás megindításához bejelentést kell tenni, vagy kérelmet kell benyújtani.

Kötelezés a fa kivágására, amennyiben az az életet vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti.

Hatóságra vonatkozó határidő:

60 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Fakivágási kérelem esetén minden esetben szükséges:

Kérelem benyújtása, ami tartalmazza:

 

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást.

A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

iForm űrlap kérelem előterjesztésére [Fakivágási engedélykérelem, bejelentés (ASP-IGAZ-FKV-2017)]

 

Pécs Település