Hódmezővásárhely - Bevallás távhőszolgáltatásról áttérőnek

A széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés felmondásával, vagy jogszabályban foglalt módosítással történő megszüntetése esetén, a szerződés megszűnését követő naptól keletkezik.

Kulcsszavak: távhő, áttérés

A díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig áll fenn.

A díjfizetési kötelezettség alanya annak az épületnek, épületrésznek a tulajdonosa, vagy tulajdonosi közössége, amelyben a távhőszolgáltatás igénybevételét megszüntették.

A díjfizetési kötelezettség keletkezését a díjfizetésre kötelezett a keletkezés napját követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) részére. Az adóhatóság a díjfizetésre kötelezettet nyilvántartásba veszi.

A díjat a kötelezett május 15. napjáig köteles megfizetni az adóhatóság által megadott számla javára. Késedelmes teljesítés esetén az adózás rendje szerinti késedelmi pótlékot kell fizetni.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Hódmezővásárhely Település