Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerrel (OKNYIR) összefüggő információk

Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR) használatával a bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek átlátható, naprakész rendszerben válnak nyomon követhetővé az állampolgárok, hatóságok és illetékes szervezetek számára. Az OKNYIR 10 nyilvántartás összhangját teremti meg: üzletek, kereskedők, vásárok, piacok, helyi termelői piacok, bevásárlóközpontok, üzletszerű társasházkezelői tevékenységet végzők, üzletszerű ingatlankezelői tevékenységet végzők, üzletszerű ingatlanközvetítők, üzletszerű ingatlanvagyon értékelők és -közvetítők nyilvántartása.

Kulcsszavak: Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer, OKNYIR, nyilvántartás

A nyilvántartások adattartalma – a természetes személyazonosító adatok kivételével – bárki számára hozzáférhető. A nyilvántartások teljes körű adattartalmát az abban szereplő hatósági feladatok ellátására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok kezelhetik.

Fel kell keresnie a https://oknyir.kh.gov.hu/ weboldalt. Az online felületre történő navigálás után az egyes menüpontok közül történő választás, valamint a keresési és szűrési beállítások közérthető, könnyen kezelhető felületen jelennek meg, melyek használatát tájékoztató útmutatók és Súgó menüpont segíti.

A szolgáltatás használata költségmentes.

Az üzletek, a kereskedők, a vásárok, a piacok, a helyi termelői piacok és a bevásárlóközpontok nyilvántartását kereskedelmi hatóságként a kereskedelmi tevékenység helye vagy kereskedő székhelye szerinti települési jegyzők (fővárosi főjegyző, kerületi önkormányzat jegyzői) vezetik.

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet végzők és az üzletszerű ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántartását ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (kerületi) hivatalai vezetik.

Az üzletszerű ingatlanközvetítők és az üzletszerű ingatlanvagyon értékelők és -közvetítők nyilvántartását ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzői, Pest megyében a Pest Megyei Önkormányzat főjegyzője, míg Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője vezeti.

A felügyeleti jogkört a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2009-76-00-00

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről https://njt.hu/jogszabaly/2005-164-00-00

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról https://njt.hu/jogszabaly/1993-78-00-00

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról https://njt.hu/jogszabaly/2003-133-00-00

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról https://njt.hu/jogszabaly/2009-55-20-22

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről https://njt.hu/jogszabaly/2009-210-20-22

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-499-20-22

JNSZMKH