a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet alapján telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló eljárás keretében Cegléd Város Jegyzője engedélyezi a tevékenységet határozat formájában.

">

Cegléd- Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

Cegléd Város közigazgatási területén a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet alapján telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló eljárás keretében Cegléd Város Jegyzője engedélyezi a tevékenységet határozat formájában.

Kulcsszavak: Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem, Ipar-kereskedelem, Cegléd

Telepengedély-köteles Ipari tevékenységet folytatni kívánó kérelmező (egyéni vállalkozó, cég, szervezet, civil szervezet).

A kérelem benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Hatósági Csoportjánál elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-IPAR-009-2017

Űrlap megnevezése: Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet 11.§ (3) bekezdése alapján:

„a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján meghatározva, összhangban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidővel: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem című formanyomtatvány.

További egyéb, önkormányzat által kért csatolandó dokumentumok:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Ipar-kereskedelem" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "telepengedély" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján telep engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Hatáskör és illetékesség: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján Cegléd Város közigazgatási területén Cegléd Város Önkormányzata Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal

Cegléd Település