Ökológiai tanúsító szervezetek feltételrendszereinek elismerése

Amennyiben bizonyos állatfajokra, vízi növényekre és mikroalgákra vonatkozóan nem állapítottak meg jogszabályban rögzített részletes termelési szabályokat, a részletes termelési szabályok rendeletbe foglalásáig a nemzeti szabályokat, vagy azok hiányában a tagállamok által elfogadott vagy elismert magán feltételrendszereket kell alkalmazni. A tanúsító szervezet által kidolgozott magán feltételrendszert a NÉBIH elismerését követően lehet használni.

Kulcsszavak: tanúsító elsimerése, öko, ökológiai

Nyilvántartásba vett ökológiai termelést ellenőrző és tanúsító szervezet

A kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan nyújtható be az e-Papír rendszeren keresztül.

Sommás eljárásban 8 nap. A hatóság indokolás mellett áttérhet teljes eljárásra (60 nap). Erről az ügyfelet értesítenie kell.

Kérelem
Magán feltéterendszer

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A határozat ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított 30 napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani.

A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 42. cikk


2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
32. § (1) bekezdés h) pont


383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 18. § (2) bekezdés a) pont


34/2013. (V. 14.) VM rendelet
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről 23 § d)

NÉBIH