Mozgóurna igénylése a helyi népszavazásokra (NVI)

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát kérhet.

Kulcsszavak: névjegyzék, fogvatartott, kórház

A mozgóurna igényléséhez kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus és postai úton is benyújtható.

 

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy azonosítás nélkül – az alábbi linken keresztül nyújtható be: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/HelyiNepszavazas.xhtml

 

2. Postai úton

A kérelem postai úton történő benyújtásához szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) innen tölthető le:

Figyelem! A kérelmet a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal megegyezően kell kitölteni, ha ez a feltétel nem teljesül, a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát. Ha a mozgóurnát nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is meg kell adni, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

 

A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi a kérelem elfogadásáról szóló értesítést vagy az annak elutasításáról szóló határozatot.

 

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a kérelmezőt a lakóhelyén vagy a kérelemben megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

 

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

A mozgóurna iránti kérelem a szavazást megelőző 66. naptól kezdve nyújtható be. A kérelem levélben történő benyújtása esetén a kérelem benyújtására meghatározott határidőben be kell érkeznie a választási irodába.

1. Határidők ONLINE igénylés esetén

- ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.

- ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.

 

2. Határidő SZEMÉLYES igénylés esetén

A kérelem legkésőbb a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.

 

3. Határidő POSTAI igénylés esetén

A mozgóurna kérelemnek a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 

4. Határidők MEGHATALMAZOTT útján vagy KÉZBESÍTŐVEL (hozzátartozó vagy egyéb személy) történő igénylés esetén

- a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy

- a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A mozgóurna iránti kérelem visszavonása:

A mozgóurna iránti kérelem visszavonható legkésőbb a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig.

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

A lakcím szerinti helyi választási iroda.

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai, amennyiben a kérelem nyomtatvány benyújtása postai úton történik:

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

A mozgóurna iránti kérelmet elbíráló döntés ellen fellebbezés nyújtható be.

A fellebbezés legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő harmadik napon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon nyújtható be.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell írásban benyújtani.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

Ha a bíróság a fellebbezést megalapozottnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

Mozgóurnát akkor lehet kérni, ha a választópolgár a szavazás napján nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) miatt. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem kérhető mozgóurna.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

NVI