Budapest 11 Keresetlevél benyújtása a jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Kulcsszavak: birtokvédelem, kereset, határozat megváltoztatása, jogorvoslat

A jegyző birtokvédelem tárgyában hozott érdemi határozatát sérelmesnek tartó fél.

A bírósághoz címzett keresetet az első fokú hatóságnál nyújthatja be.

A határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül.

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

Budai Központi Kerületi Bíróság

Fővárosi Törvényszék

Budapest 11. ker. Település