Békéscsaba - Adóigazolás

Pályázatokhoz, hitelfelvételhez, cégbírósági eljáráshoz stb.

Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

Kulcsszavak: Adóigazolás

Az ügyfél az adóigazolás kiállítása érdekében kérelmet kell benyújtson.

Az adóigazolás kiállításának ügyintézési ideje a kérelem beérkezésétől számított 6 nap.

Adóigazolás kiállításához szükségesek:

Az adóigazolás kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XXI. mellékletének 4. pontja alapján illetékmentes.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra átadott köztartozása nincs.

Békéscsaba Település