Békéscsaba - Születés anyakönyvezése

Az intézetben, illetve az intézeten kívüli élveszületést be kell jelenteni a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél.

Kulcsszavak: Születés, anyakönyvezés

Kórházban történt születést az intézmény, nem kórházban történt születést természetes személy hozzátartozó jelenti be.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. A születést szülész-nőgyógyász szakorvos, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja. A születés bejelentéséről jegyzőkönyv készül.

Születést anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – kell bejelenteni, az anyakönyvezés a bejelentés sorrendjében történik.

házas: házassági anyakönyvi kivonata; 

hajadon, elvált, özvegy: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, vagy reprodukciós eljárásról szóló igazolás + a gyermek születési családi nevéről anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozat, illetve jogerős bírósági végzés, elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonata

illetékmentes

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - anyakönyvvezető

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: illetékes Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható. A közigazgatási per indításához a hatóság döntésének közlésétől számított 30 napon belül az anyakönyvi hatóságnál előterjesztendő, de Gyulai Törvényszékhez címzett 20.000,- Ft illetékköteles keresetlevél formájában benyújtandó jogorvoslattal lehet élni.

Az anyakönyvvezető az élveszületés anyakönyvezését követően kiállítja a születési anyakönyvi kivonatot és azt a törvényes képviselő hozzátartozó részére kipostázza.

Békéscsaba Település