Nagykanizsa - Adóbevallás az idegenforgalmi adóról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város illetékességi területén idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azokat a magánszemélyeket, akik nem állandó lakosként Nagykanizsa Városában legalább egy vendégéjszakát eltöltenek.

Kulcsszavak: idegenforgalmi adóbevallás

Az adóbeszedésre kötelezett, törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 104/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete alapján idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.  Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forint. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Adókötelezettség alól mentes a Htv. 31. § szerinti magánszemély. A szállásadónak az önkormányzati rendelet mellékletének megfelelő adattartalmú nyilatkozatot kell benyújtania a mentességről, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.

 

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Idegenforgalmi adó bevallási nyomtatvány” elnevezésű DOC formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági ügyfélfogadóban.

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani. A bevallás megtételére - a Portálra belépve az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2022.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.

A szállásadónak az önkormányzati rendelet mellékletének megfelelő adattartalmú nyilatkozatot kell benyújtania a mentességről, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése:

A szállásadó az adóbeszedésre kötelezett tevékenységét annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni.

Elektronikusan benyújtható űrlapok, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adóbevallás az idegenforgalmi adóról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "idegenforgalmi adó" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papíralapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

Az idegenforgalmi adó adatbejelentő benyújtása díj-, illeték- és költségmentes.

Fizetési határidő és számlaszám:

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi adó beszedési számlára (11749015-15432694-03090000).

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Zala Megyei Kormányhivatal, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

meghatalmazás

Nagykanizsa Település