E-BEJELENTŐ: ADATVÁLTOZÁS-BEJELENTÉS (VB)

Az adatváltozás-bejelentési szolgáltatással bejelentheti eseti jelleggel vagy automatikusan valamely természetes személyazonosító adatának vagy kapcsolattartási adatának megváltozásáta csatlakozott (közüzemi) szolgáltatók felé. A kibővített Automatikus adatváltozás értesítési szolgáltatásra feliratkozással elhalálozási értesítés kerül kiküldésre a szolgáltatók felé. A Díjfizetői adatváltozás-bejelentés szolgáltatást akkor veheti igénybe, ha Ön a szerződőtől eltérő számlafizetőként kívánja valamely kapcsolattartási adatának megváltozását bejelenteni.

Kulcsszavak: e-bejelentő, adatváltozás-bejelentés

Az Automatikus adatváltozás-bejelentési szolgáltatás kivételével bármely természetes személy, aki valamely alapnyilvántartás alanya (személyiadat-és lakcímnyilvántartás (SZL), központi idegenrendészeti nyilvántartás (ISZL),vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT)), és rendelkezik elektronikus ügyfél tárhellyel (KÜNY-tárhellyel), valamint online ügyintézés esetén a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) valamelyik azonosítási szolgáltatásával (Ügyfélkapu, eSzemélyi, RKTA, Arcképes azonosítás).

Amennyiben nem biztos, hogy rendelkezik-e KÜNY tárhellyel, a következő szolgáltatás segítségével nyílik lehetősége ellenőrizni, illetve igényelni: Tárhely igénylés szolgáltatás

Az Automatikus változás-bejelentési szolgáltatást jelenleg csak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) alanyai vehetik igénybe. Ez esetben az igénybevétel további feltétele, hogy a feliratkozás mellett Ön a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) érvényes e-bejelentő rendelkezést is tegyen.

Az Adatváltozás-bejelentési szolgáltatással elérhető közüzemi szolgáltatók csatlakozása folyamatos, ezért a szolgáltatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha az Önnel szerződésben álló szolgáltatók már csatlakoztak (A csatlakozott szolgáltatók aktuális listáját itt érheti el).

Valamennyi ügytípus online a www.magyarorszag.hu-ról kiindulva, illetve az e-bejelentő honlapjáról közvetlenül indítva vagy személyesen a kormányablak ügyfélszolgálatokon is intézhető.
Az ügytípus igénybevételéhez e-bejelentő regisztráció szükséges. Ezt az e-bejelentő honlapján teheti meg, KAÜ-s azonosítást követően vagy személyesen valamely kormányablakban. Amennyiben a regisztráció során vagy azt követően rögzítette a személyes profiljában a szolgáltatóit, kapcsolattartási adatait, ezek az űrlapon már előtöltésre kerülnek. Ha szeretné, lehetősége van módosítani is ezeket. 

Online ügyintézés esetén
-    Indítsa el a szolgáltatást;
-    Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatások valamelyikével (Ügyfélkapu, RKTA, eSzemélyi, Arcképes azonosítás);
-    Ha még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, először végezze el;
-    Regisztrációt követően válassza ki az Adatváltozás bejelentése ügykategórián belül az Önnek megfelelő ügytípust. 
o    Az Eseti adatváltozás-bejelentés vagy az Automatikus adatváltozás-bejelentés ügytípusokat válassza, amennyiben szerződőként kívánja valamely adatának megváltozását bejelenteni; 
o    A Haláleset bejelentése ügytípust akkor válassza, ha az e-bejelentő ügyfeleként más természetes személy elhalálozását kívánja bejelenteni. 
o    A Díjfizetői adatbejelentést válassza, amennyiben a szerződőtől eltérő díjfizetőként (vagy számlafizetőként) kapcsolattartási adatait kívánja módosítani;
-    Válassza ki azokat a szolgáltatókat, akiknek el kívánja küldeni bejelentését;
-    Adja meg az űrlapon szereplő adatokat (az Ön azonosításhoz szükséges természetes személyazonosító adatok a közhiteles nyilvántartásból előtöltésre kerülnek);
-    Melléklet csatolására csak a Haláleset bejelentése szolgáltatás igénybevételekor és csak abban az esetben van szükség, ha az Ön által bejelentett elhunyt személyről az elhalálozás ténye nem erősíthető meg a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való lekérdezéssel;
Ellenőrzés után küldje be, a sikeres beküldésről visszaigazolást kap.
Az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint 15 napig van lehetősége letölteni a beküldött fájlokat.

Személyes ügyintézés esetén
-    Keressen fel egy kormányablakot (bármely kormányablakban intézhető), előtte, ha teheti, foglaljon időpontot;
-    Az ügyintézés gördülékenysége érdekében vigye magával a Kormányablakba a személyes ügyintézéshez szükséges dokumentumokat (pl. szolgáltatói számlalevelek, szerződések), amelyek alapján a szolgáltatói azonosítók is megadhatók;
-    Az ügyintéző az Ön megbízása alapján azonosítást követően rögzíti a rendszerben az Ön által megadott, az adatváltozás bejelentéséhez szükséges adatokat;
-    Visszaigazolást kap arról, ha az ügyindítás sikeresen megtörtént.
Amennyiben még nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges KÜNY tárhellyel, vagy még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, a kormányablakban ezt is megteheti.
Az űrlap kitöltését és ellenőrzését követően beadványa beküldésre kerül a kiválasztott szolgáltatók felé. A beküldést követően még további 15 munkanapig lehetősége nyílik arra, hogy a felületen belépve beadványát letöltse és elmentse. Az ügy aktuális státuszát az Ügykövető menüpontban tudja megtekinteni, illetve – amennyiben profiljában feliratkozott rá – emailben is kap visszajelzést arról, ha a szolgáltató fogadta az Ön bejelentését.

Eltérések az Automatikus adatváltozás-értesítési szolgáltatás igénybevételében
Az Automatikus VB szolgáltatás igénybevételének további feltételei:
-    Ön csak akkor tudja ezt a szolgáltatást igénybe venni, ha a Személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) alanya, amelyről a regisztráció során visszajelzést kap. Ebben az esetben kitölthetővé válnak a feliratkozással kapcsolatos mezők.
-    A szolgáltatás alap- és kibővített szolgáltatási elemekből áll, amelyek közül Ön választhat, amennyiben a szolgáltatás igénybevételére egyébként jogosult.
-    Az alapszolgáltatás igénybevétele esetén az SZL-ben mint közhiteles nyilvántartásban Önről tárolt adatok (pl. viselt név, lakóhely) megváltozásáról automatikusan értesítés kerül kiküldésre az Ön által megjelölt szolgáltatók felé.
-    A kibővített szolgáltatás igénybevétele esetén az alapszolgáltatáson túl, amennyiben erre vonatkozó értesítés érkezik a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, elhalálozási értesítés is kiküldésre kerül az Ön által megjelölt szolgáltatók felé, amelynek feltétele, hogy elhalálozás esetére kapcsolattartó személy adatait rögzíti, akivel a szolgáltatók a későbbi ügyintézés során felvehetik majd a kapcsolatot.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a szolgáltatásról bővebb leírást az e-bejelentő felületén találhat. 
 

A szerződő szerződéses adataiban bekövetkező változás a változástól számított 15 napon belül bejelentendő az érintett szolgáltatók felé. A megváltozott adatok átvezetése a szolgáltató nyilvántartásában a bejelentés alapján valósul meg.

Az adatváltozásra irányuló bejelentést az érintett szolgáltatónak az ügyfél beazonosítására nyitva álló 5 munkanapon túl a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott  határidőn belül kell feldolgozni és nyilvántartásába átvezetni. 

Csak a Haláleset bejelentése ügytípusban kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát csatolni, amennyiben a bejelentett személy elhalálozásának ténye a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból (SZL) való automatikus lekérdezéssel nem állapítható meg.

A szolgáltatás használata a természetes személy ügyfelek számára díj- és illetékmentes.

Csatlakozott szolgáltatók – a bejelentéssel kapcsolatos eljárás vonatkozásában.
Pest Megyei Kormányhivatal – az e-bejelentő adattovábbítási szolgáltatással kapcsolatban.
 

Csatlakozott Közüzemi Szolgáltatók: Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal.
E-bejelentő szolgáltató: Miniszterelnökség.

Csatlakozott szolgáltatók aktuális listája.

A szolgáltatás csak előzetes regisztráció után vehető igénybe.

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII.2.) Korm. rendelet 
 

PMKH