Győr - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll.

Kulcsszavak: Bursa Hungarica

Győr város területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló:

Pályázat benyújtása a pályázati határidőn belül Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfenntartói Osztályára.

Pályázati adatlap és kötelező mellékletei.

Az eljárás díj-és illetékmentes.

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a Győrben állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók, akiket az Önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.

Győr Település