ÉRD - EBÖSSZEÍRÁS

A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Kulcsszavak: Érd - Ebösszeírás

 Minden ebtartó, aki kutyáját Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartja.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az előírt adatokat a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírási adatlap kitöltése és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő benyújtása. Az eb bejelentésére vonatkozó nyomtatványt személyesen, postai úton, e-mailben vagy e-papíron lehet benyújtani.

A nyomtatványt letöltheti:

https://www.erd.hu/e-ugyintezes/allatvedelmi-hatosagi-ugyek/allatvedelmi-hatosagi-ugyek.

Az ebtartó köteles továbbá bejelenteni, ha az eb

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni, melynek összege 150.000,- Ft-tól 450.000,- Ft-ig terjedhet.

Az eb chippel történő ellátását, valamint veszettség elleni oltását követően azonnal.

Ebösszeírási adatlap

Illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az állatvédelmi hatóság által hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatot – jogszabálysértésre hivatkozva – a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet kérni Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál.

Érd Település