Levéltári adatok igénylése és másolatkiadás építésügyi hatósági eljárások támogatásához

A levéltár őrizetében lévő építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó határozatokról hiteles másolat kiadása. A leggyakrabban előforduló irattípusok: építési, bontási engedélyek, tervdokumentációk, használatbavételi engedélyek, tervrajzok, közművek.

Kulcsszavak: építési engedély, használatbavételi engedély, bontási engedély, tervdokumentáció, másolat, levéltár

Az ügyben érintett állampolgár, érintett gazdasági társaságok, akiknek valamilyen jogos érdeke fűzödik az adott információ megszerzéséhez.
Az ügyfél saját tulajdonában lévő ingatlannal kapcsolatos ügyben személyesen, valamint meghatalmazott útján is eljárhat. Nem indítható el az ügyintézés abban az esetben, az ügyfél nem a saját, hanem más tulajdonában lévő ingatlan ügyében fordul a levéltárhoz és nem rendelkezik írásos meghatalmazással.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva, vagy az elektronikus levéltári portálon, a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján, illetve rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálatain és a Kormányablakokban is.

 

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti. Építési, használatbavételi engedély másolata, tervdokumentáció másolata.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A Magyar Nemzeti Levéltár illetékes: a megyei levéltárak illetékeségi területén kiadott építési, illetve használatbavételi engedélyek esetén.
BFL illetékes a főváros területén kiadott építési, illetve használatbavételi engedélyek esetén.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról, szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  3. §

MNL ÜSZ