Budapest 04. ker. Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása

Azon tevékenységek végzéséhez, létesítmények működtetéséhez, melyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak – a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő tevékenységek köré esnek – a jegyzőtől engedélyt kell kérni.

Kulcsszavak: zajkibocsátási határérték, zajkibocsátási engedély

Azon személy, aki a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő tevékenységeket kívánja végezni.

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletét- kérelmet -  kell kitölteni és beküldeni a Jegyzőhöz.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  10. § (2) bekezdése szerint ha az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság – a környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított határidő tűzése mellett – felhívja annak teljesítésére.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint sommás eljárásban a hatóság nyolc napon belül, vagy teljes eljárásban hatvan napon belül dönt.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében szereplő kérelem.

Illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) és 29. § (1) bekezdését módosító 2020. évi CXVIII. törvény 112. és 113. §-ához fűzött indokolások alapján.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL Jegyzője.

Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (1016 Budapest, Mészáros utca 58/A.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (XI.29.) Kormányrendelet

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KVVM rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.03.) KVVM-EüM együttes rendelet

Budapest 04. ker. Település