• Lakásépítési támogatás,
 • Lakás akadálymentesítési támogatás
 • A lakásépítési támogatás saját tulajdonú lakás építésének, bővítésének, átalakításának, komfortfokozat növelésének, energiatakarékos felújításának, valamint lakás vásárlásának támogatása.

  A lakás akadálymentesítési támogatás időskorúak és mozgásukban korlátozott személyek lakás-átalakítási támogatása.

   

  ">

  Budaörs-Helyi lakáscélú támogatás-SZOC 020

  Támogatási formák:

  A lakásépítési támogatás saját tulajdonú lakás építésének, bővítésének, átalakításának, komfortfokozat növelésének, energiatakarékos felújításának, valamint lakás vásárlásának támogatása.

  A lakás akadálymentesítési támogatás időskorúak és mozgásukban korlátozott személyek lakás-átalakítási támogatása.

   

  Kulcsszavak: helyi lakáscélú támogatás

  A lakásépítési támogatás igényelhető Budaörs Város közigazgatási területén megvalósuló 

  a) saját tulajdonában lévő, vagy a támogatás igénybevételével saját tulajdonba kerülő lakás építéséhez (ide értve tetőtér beépítéssel, emeletráépítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakás építését), bővítéséhez, átalakításához, komfortfokozat növeléséhez (a továbbiakban: építkezés)

  b) a lakás tulajdonjogának magánszemély általi megszerzéséhez, ha arra vásárlás és lakás tulajdoni hányadának megszerzése útján kerül sor (a továbbiakban: lakásvásárlás);

  c) saját tulajdonban lévő és a tulajdonos által életvitelszerűen lakott lakás energia-megtakarítást eredményező felújításához, különösen utólagos épület-szigeteléshez, fűtéskorszerűsítéshez, nyílászáró cseréjéhez, élet – és vagyonbiztonságot veszélyeztető lakhatási körülmények (gombásodás, hőszigetelés miatti penészesedés, tartószerkezeti problémák) megszüntetésére (a továbbiakban: felújítás);

  Lakásvásárlás és építés esetén, a telekárat nem tartalmazó vételár és építési költség a 30 millió forintot nem haladhatja meg.

   

  Támogatásra jogosult az igénylő az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

              ba) az építkezés költségeinek, lakás vételárának a 10 %-át,

              bb) a felújítás költségeinek a 20 %-át;

  A lakás akadálymentesítési támogatás az alábbi feltételek együttes fennállása esetén igényelhető:

  Kérelmet a Budaörsi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

  nincs

  A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság soron következő ülésén bírálja el.

  A támogatás megállapításához szükséges nyilatkozatok és igazolások:

  Lakás építési támogatáshoz továbbá:

  Lakás akadálymentesítési támogatáshoz továbbá:

  Az eljárás költség- és illetékmentes

  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága

  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  A lakásépítési támogatás kamatmentes kölcsön formájában nyújtható, melynek összege a vételár, vagy kérelemhez mellékelt árajánlaton szereplő kivitelezési költség összege, de legfeljebb

  a) lakásvásárlás és lakásépítés esetén 1.000.000 Ft, fiatal házasok illetve gyermeküket egyedül nevelők esetén 1.500.000 Ft;

  b) építkezés (lakásbővítés, tetőtér-beépítés, emeletráépítés, átalakítás, valamint a lakás komfortfokozatának növelése) esetén 800.000 Ft;

  c) felújítás esetén 500.000 Ft.

  A támogatás felhasználását a Hivatal ellenőrzi.

   

  Az adható lakás akadálymentesítési támogatás összege legfeljebb 400.000 Ft.

  A támogatás egy lakástulajdonra egy kérelmezőnek csak egy alkalommal adható. A támogatás felhasználását a hivatal ellenőrzi.

  Az eljárás jogi alapjai:

  Budaörs Település