SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Anyakönyv - Házasságkötés, névadó, házassági évfordulók, polgári temetések

Az anyakönyvvezetők mellett a rendezvényszervezők végzi Szombathelyen a házasságkötések megszervezésével, megrendezésével járó feladatokat, gondoskodnak – a házasulandók igényeit figyelembe véve – az ünnepélyesség megjelenítéséről.
Névadók, házassági évfordulók, polgári temetés megszervezése és lebonyolítása.

Kulcsszavak: házasság, névadó, polgári temetés

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője, hozzátartozója vagy meghatalmazott.

Az igény személyes megjelenés útján, postai úton, elektronikusan, e-mailben, valamint telefonon a rendezvényszervezőknél terjeszthető elő.

Az eljárás díjköteles.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások utáni díjakról.

Szombathely Település