Villamos energia - Közvilágítási üzemeltetési engedély kiadása, módosítása, visszavonása

A nem elosztók által történő közvilágítási berendezések üzemeltetését a Hivatal által kiadott engedély alapján lehet gyakorolni. A kérelmezőnek rendelkeznie kell a tervezett működési területen a szükséges kiszolgáló berendezésekkel, létesítményekkel és szakszemélyzettel. 

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, villamos energia, kérelem, közvilágítás, üzemeltetési engedély, közvilágítási berendezés, engedély módosítása, engedély visszavonása, engedélyezés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per.

MEKH