VESZPRÉM - NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

A nyilatkozat - az egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak, és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságok esetében - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése szerinti adómenetesség bejelentésére szolgál.

Kulcsszavak: Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Amennyiben az alábbiakban felsorolt törvényi feltételeknek megfelelnek, úgy az adóalanynak minősülő egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak, közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságok a feltételek meglétéről az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig írásban köteles nyilatkozni az önkormányzati adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adóalany az iparűzési adóban, építmény- és telekadóban az adómentesség feltételeinek meglétéről az - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

A nyilatkozat az e-Önkormányzat portálon az ügyindítás menüpontban, az ügytípusnál kiválasztható általános adónyomtatványok között található meg.

Az űrlapokat azon adóalanyok, akik/amelyek az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek (pl. őstermelők, társasházak, lakásszövetkezetek, adószámmal nem rendelkező alapítványok, egyesületek stb.) az ŰRLAPKITÖLTÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL  gombra kattintva tudják elérni.

 

A nyilatkozat benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodájánál benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Nyrt.-nél vezetett 11748007-15430001-03470000 számú Államigazgatási Eljárási Illeték számlára kell megfizetni.

Veszprém Település