Okmányhitelesítés (mezőgazdasági termékek és élelmiszerek)

Az Nemzeti Agrárkamara állítja ki, illetve hitelesíti a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek vonatkozásában a származási igazolásokat, bizonyítványokat, és kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányokat. A származási bizonyítvány jellegzetesen árut kísérő okmány,  és a legtöbb ország vámhatósága megköveteli azt az import vámeljárás során, amikor harmadik országban történik a vámkezelés. Ezen kívül szükséges export előfinanszírozó hitelprogram keretében nyújtott banki hitel felvételéhez, ahol a hitelfedezetet az exportálni kívánt áru biztosítja.

Kulcsszavak: Okmányhitelesítés, Származási bizonyítvány

Okmányhitelesítést kérelmezők.

Az okmányok hitelesítése a NAK Megyei Igazgatóságain történik munkaidőben, előzetes egyeztetés alapján.

Hiánytalan dokumentáció esetén azonnal intézhető, vagy hiánypótlást kérünk.

 származási bizonyítvány „Kérelem” példánya (rózsaszín lap)
·    export számla
·    kérelem és az ügytípustól függő nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásához
·    cégkivonat, aláírási címpéldány leadása első alkalommal, és változás esetén
·    meghatalmazás, ha nem a képviseletre jogosult személy jár el
·    ha a kérelmező nem azonos az exportőrrel: a kérelmező cégkivonata, aláírási címpéldánya is, eljárásra vonatkozó meghatalmazása
·    a származást alátámasztó egyéb dokumentumok (magyar gyártó esetén gyártói nyilatkozat, unió területén lévő gyártó esetén beszállítói nyilatkozat, harmadik országból származó hiteles származási bizonyítvány, igazolt vámokmányok, (EUR.1 szállítási bizonyítvány) egyéb a származást megerősítő dokumentum lehet.)

Származási bizonyítvány a származás igazolásához tartozó, és azt alátámasztó dokumentum(ok) bemutatásával bocsátható ki, akkor, ha beadásra került az export számla másolata és az áru Magyarországon tartózkodik.

Az egységesített kérelem- és nyilatkozatmintákat az okmányhitelesítő kollégák bocsátják ki.

 

Származási bizonyítvány hitelesítése tagnak: 4800 Ft,
·    Származási bizonyítvány hitelesítése nem tagnak: 10400 Ft,
·    Másolathitelesítés tagnak: 1920 Ft,
·    Másolathitelesítés nem tagnak: 4160 Ft,
·    Ker. okmányok láttamozása tagnak: 1920 Ft,
·    Ker. okmányok láttamozása nem tagnak: 4160 Ft,
·    Exportszámla hitelesítés tagnak: 4800 Ft.
·    Exportszámla hitelesítés nem tagnak: 10400 Ft
·    Nyomtatvány garnitúra egységára: 200 Ft/db
(A kedvezményes díj igénybevételének feltétele a rendezett NAK-tagsági viszony.)

 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei  Igazgatóságok

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Központ

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 16/A. §

NAK KÖZPONT