Víziközmű - Üzemeltetési szerződés tájékoztatás köteles módosítása

A szerződött víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős között kötött az üzemeltetési szerződés működési engedély rendelkezéseit nem érintő módosítását a szerződött víziközmű- szolgáltató a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül a Hivatal részére tájékoztatásul megküldi.

Kulcsszavak: MEKH, üzemeltetési szerződés, kérelem, víziközmű-rendszer, vkr, ivóvíz, szennyvíz, tájékoztatás köteles

Víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató.

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok.

Nincs igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH