ZALAEGERSZEG - ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

Kulcsszavak: ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

A keresetlevelet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, aki a döntést hozta.

– Ákr. 112. § [A jogorvoslathoz való jog]

(1) A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

114. § [A közigazgatási per lehetősége]

(1) Az ügyfél - az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Az ügyfelek a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kereset benyújtásával kezdeményezheti a bíróságtól a döntés felülvizsgálatát. A keresetet a Veszprém Megyei Törvényszéknek címezve, de a közigazgatási határozatot hozó hatóságomnál kell benyújtani. A felperes a keresetlevélben tárgyalás megtartását kérheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. (Elérhetőség: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas portálon "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" ágazat és a "Keresetlevél" ügytípus választását követően on-line kitölthető űrlap)  A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000,- forint.

Ügyintézési határidő: 30 nap, amely határidő a döntés közlésétől kezdődik.

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához nyomtatvány (az https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas portálon "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" ágazat és a "Keresetlevél" ügytípus választását követően on-line kitölthető űrlap) mellékleteként csatolva a hivatkozott dokumentumokat.

A bírósági eljárás illetékköteles, az illeték összege 30.000 Ft.

A hatáskör címzettje a címzetes főjegyző.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Az ügyfelek a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kereset benyújtásával kezdeményezheti a bíróságtól a döntés felülvizsgálatát. A keresetet a Veszprém Megyei Törvényszéknek címezve, de a közigazgatási határozatot hozó hatóságomnál kell benyújtani. A felperes a keresetlevélben tárgyalás megtartását kérheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. (Elérhetőség: az https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas portálon "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" ágazat és a "Keresetlevél" ügytípus választását követően on-line kitölthető űrlap) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000,- forint.

Egyéb információk - Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/311-474

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu


Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

A kérelmet elektronikus úton  az https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas portálon "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" ágazat és a "Keresetlevél" ügytípus választását követően az "Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához" nyomtatványon lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a bejelentést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához nyomtatvány: "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása után az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" ágazat és a "Keresetlevél" ügytípus választását követően  "Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához"

a 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról(kizárólag a birtokvédelmi eljárás során történő adatkezelésre, és a birtokvédelmi határozatban foglalt kötelezettség végrehajtására irányuló eljárásban)

Zalaegerszeg Település