Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor (a továbbiakban: lejárt takarmány) a tulajdonosa vagy forgalomba hozója takarmányozási célú felhasználás szándéka esetén köteles a lejárt takarmánytételt a járási hivatalnak írásbeli nyilatkozatban bejelenteni.

Kulcsszavak: Lejárt, etethetőségi, felhasználhatósági, minőségmegőrzési, takarmány, forgalomba, hozatala, engedélyezés, kérelem

A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor annak tulajdonosa vagy forgalomba hozója.
Képviselet/meghatalmazás lehetséges.

A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor (a továbbiakban: lejárt takarmány) a tulajdonosa vagy forgalomba hozója takarmányozási célú felhasználás szándéka esetén köteles a lejárt takarmánytételt a járási hivatalnak írásbeli nyilatkozatban bejelenteni.

A bejelentés időpontjától számított tizenöt napon belül – amennyiben laboratóriumi vizsgálat is szükséges, harminc napon belül – dönt.

Az igazgatás szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum.

Igazgatás szolgáltatási díj: A lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalára, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználására engedély kiadása: 20 000,- Ft

A tevékenység végzésének helye szerint illetékes járási hivatal.

A határozat megfellebbezhető. Az első fokú, járási hivatal által hozott döntés másodfokon a megyei kormányhivatalnál támadható meg, a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

1./ Mely esetekben nem lehet lejárt etethetőségi takarmányt felhasználni állatok etetésére?
A járási állategészségügyi hivatal elrendeli a takarmány ártalmatlanítását laboratóriumi vizsgálat nélkül, ha a helyszíni szemle során megállapítja, hogy a takarmányban olyan helyrehozhatatlan károsodás keletkezett, amelynek következtében az takarmányozási célra nem használható fel. Láthatóan romlott, avas, bűzös, penészes, szín szag küllembeli elváltozások.
2./ Mely esetekben lehet lejárt etethetőségi takarmányt felhasználni állatok etetésére?
Az ellenőrzés alá vont létesítmény írásos kérelme alapján a további felhasználhatóság, illetve a minőség romlásának megállapítására hatósági mintavétel mellett laboratóriumi vizsgálat rendelhető el, amennyiben az előzőekben említett és nyilvánvaló minőségkárosodás nem állapítható meg egyértelműen.
Laboratóriumi vizsgálat nélkül etetésre alkalmasnak nyilvánítható, amennyiben a csomagolás ép, sértetlen, és csak néhány nappal haladta túl a takarmány az etethetőségi időt, nem nagy értékű (pl: tenyész) állatok takarmányozására szánják, nem tipikusan csecsemők, gyermekek, idős korúak által fogyasztott élelmiszer előállításához kerül felhasználásra a takarmányt fogyasztó állat.
3./ A takarmányt gyártónak vagy a forgalmazónak kell az eljárást kezdeményezni?
Mindkettő kezdeményezheti.
A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor (a továbbiakban: lejárt takarmány) a tulajdonosa vagy forgalomba hozója takarmányozási célú felhasználás szándéka esetén köteles a lejárt takarmánytételt a járási állategészségügyi hivatalnak írásbeli nyilatkozatban bejelenteni.

EKEIDR2