Budapest XIII. - Ipari tevékenység

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében a tevékenység folytatója a telep fekvése szerint illetékes jegyzőnél bejelenteni a folytatni kívánt tevékenységet.

Telepengedély-köteles tevékenység kizárólag végleges telepengedély birtokában folytatható. Az engedélyt a telep fekvése szerinti illetékes jegyző adja ki.

Kulcsszavak: ipari tevékenység

Ipari tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, gazdasági társaság

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatójának formanyomtatványon be kell jelentenie a tevékenység folytatását.

Telepengedély köteles tevékenység folytatása esetén formanyomtatványon kell kérelmezni a telepengedély kiadását.

 

Csatolandó mellékletek bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése esetén:

 

Csatolandó mellékletek telepengedély iránti kérelem esetén:

környezetvédelmi tervfejezet

Amennyiben a tevékenység folytatója ipari tevékenységet folytat bejelentés vagy telepengedély nélkül, úgy a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja.

 

A tevékenység megkezdését megelőzően kell bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet, valamint kérelmezni a telepengedély kiadását.

Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. cégnév, székhely, tevékenységi kör, nyitvatartási idő változás stb.), valamint a megszűnést haladéktalanul köteles bejelenteni

Bejelentés nyomtatvány

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2010/03/nyomtatvany_bejelentes-koteles_ipari_tevekenyseghez.doc

 

Telepengedély nyomtatvány

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2010/03/nyomtatvany_bejelentes-koteles_ipari_tevekenyseghez.doc

 

Megszüntetések bejelentése

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2018/01/Megsz%C3%BCntet%C3%A9sekbejelent%C3%A9se.doc

5000.- forint igazgatási szolgáltatási díj (bejelentés, telepengedély iránti kérelem, valamint módosítás bejelentése esetén)

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet

Budapest 13. ker. Település